Å vise lojalitet til sin statsråd handler om noe langt mer enn å følge lojalt opp de beslutninger statsråden selv mener det er riktig å fatte. Lojalitet handler kanskje først og fremst om å vise gjensidig respekt for hverandres roller og tillagte ansvar?