De ideelle aktørene blir omfavnet fra alle kanter, men få politikere tar til orde for en spesifikk politikk for dem. Hvilken plass skal ideelle organisasjoner ha når det offentlige kjøper helse- og sosialtjenester?