Det finnes omfattende bevis for at kommando og kontroll-systemene ikke fungerer i offentlig virksomhet lenger. Fokuset på optimering av prestasjoner og resultater har også negative effekter på offentlig ansatte. Hva med å forsøke delt makt og myndighet?