En studie ved OsloMet viser at Stortinget i omtrent en tredjedel av anmodningsvedtakene instruerer regjeringen om hvilke virkemidler den skal bruke for å løse et problem