Norges innovasjonssystem er preget av enkeltprosjekter mer enn systemtenkning, som er vanlig i andre nordiske land.