Et endret politisk klima med polarisering, elitekritikk og påstander om falske nyheter og konspirasjoner angår også forvaltningen. Det er ikke bare politikerne som utfordres – det gjør også de som legger premissene for politisk handling.