Medisinfaglige argumenter brukes til å forklare sentralisering og nedleggelser i sykehussektoren. Andre og minst like viktige grunner hører vi lite om.