Anita Krohn Traaseth og Christine Meyer har står stått i sentrum av store og dramatiske konflikter som toppledere i store offentlige organisasjoner. Mener de det er riktig at slike ledere ikke kan stilles til ansvar?