Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-5)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Et endret politisk klima med polarisering, elitekritikk og påstander om falske nyheter og konspirasjoner angår også forvaltningen. Det er ikke bare politikerne som utfordres – det gjør også de som legger premissene for politisk handling.

(side 6-9)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Ansiktsløse byråkrater er blitt et begrep i kritikken mot offentlige institusjoner. De unndrar seg demokratisk styring, hevder kritikerne. Likevel: De siste årene har flere sterkt profilerte byråkrater måttet forlate sine stillinger.

(side 10-11)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Anita Krohn Traaseth og Christine Meyer har står stått i sentrum av store og dramatiske konflikter som toppledere i store offentlige organisasjoner. Mener de det er riktig at slike ledere ikke kan stilles til ansvar?

(side 12-15)
av Øystein Blymke
Sammendrag

Å vise lojalitet til sin statsråd handler om noe langt mer enn å følge lojalt opp de beslutninger statsråden selv mener det er riktig å fatte. Lojalitet handler kanskje først og fremst om å vise gjensidig respekt for hverandres roller og tillagte ansvar?

(side 16-20)
av Jan Erik Grindheim
Sammendrag

Kjønn er blitt en viktig skillelinje i politikken. Men sektortilhørighet er kanskje en bedre forklaring på denne forskjellen i stemmegivning enn kjønn i seg selv?

(side 22-23)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

Forhenværende statsråder liker å skrive. Vi politisk interesserte enten vi arbeider eller har arbeidet i embetsverket, og vi liker å lese. Spesielt godt liker vi saftige detaljer om det indre liv i regjeringen eller – mest interessant – pikante avsløringer fra departementet.

Tidstegn
(side 24-27)
av Cathrine Marie Hansen
Sammendrag

De nordiske landene er ivrige reformatorer av offentlig sektor. Men noen av dem er også flinke til å lage flere byråkratiske regler for sin egen forvaltning. Og det trengs, noen steder.

(side 28-29)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Det er veldig lett å sympatisere med flere av ideene i den nye boken til Victor Norman og Christine Meyer. Men det er ikke sikkert de underbygger disse ideene godt med et ensidig økonomisk utgangspunkt.

(side 32-33)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Flere nye toppbyråkrater er politisk aktive og engasjert i den offentlige debatten. Det representerer sannsynligvis noe nytt i det øvre sjiktet av embetsverket. I hvert fall hvis de fortsetter med engasjementet.

Røde tråder
(side 34-35)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Få temaer er så preget av ideologiske motsetninger som spørsmålet om private velferdsleverandører. Også tenketanker og utredningsinstitutter blir preget av disse motsetningene.

(side 36-40)
av Inger Marie Hagen & Nerina Weiss
Sammendrag

De ideelle aktørene blir omfavnet fra alle kanter, men få politikere tar til orde for en spesifikk politikk for dem. Hvilken plass skal ideelle organisasjoner ha når det offentlige kjøper helse- og sosialtjenester?

Aktuelt
(side 41-45)
av Kristin S. Grønli
Sammendrag

Medisinfaglige argumenter brukes til å forklare sentralisering og nedleggelser i sykehussektoren. Andre og minst like viktige grunner hører vi lite om.

(side 46-50)
av Monica Auberg & Inger Marie Stigen
Sammendrag

En studie ved OsloMet viser at Stortinget i omtrent en tredjedel av anmodningsvedtakene instruerer regjeringen om hvilke virkemidler den skal bruke for å løse et problem

(side 51-55)
av Elena Bagnera, Danny Buerkli, Margot Gagliani & Magdalena Kuenkel
Sammendrag

Det finnes omfattende bevis for at kommando og kontroll-systemene ikke fungerer i offentlig virksomhet lenger. Fokuset på optimering av prestasjoner og resultater har også negative effekter på offentlig ansatte. Hva med å forsøke delt makt og myndighet?

(side 56-57)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Norges innovasjonssystem er preget av enkeltprosjekter mer enn systemtenkning, som er vanlig i andre nordiske land.

(side 58-59)
av Arild Aspøy
Sammendrag

I arbeidet med den kommende Stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor har to konsulentselskaper fått i oppdrag å bruke tjenestedesign til å kartlegge behov og muligheter. Men kan man designe politikk på et slikt nivå?

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, OsloMet - Storbyuniversitetet

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i sam­arbeid med Kommunal- og moderniserings­departementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens ­redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Artikler i tidsskriftet reguleres av bestemmelsene i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterært verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterært forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på www.nffo.no

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon