Forslaget til ny forvaltningslov gir ikke et godt nok grunnlag for en fremtidsrettet digital forvaltning. Det er mange gode innsikter i forslaget, men det mangler blant annet forslag til konkrete lovbestemmelser.