Blir det mer effektivitet i staten av omorganiseringer? Når to direktorater nå gjør store endringer, er det dette som er forventningen fra regjeringen.