Manglende samfunnsøkonomisk lønnsomhet er konklusjonen i en utredning om den norske regjeringens eventuelle satsing på karbonfangst. En kritisk gjennomgang av denne utredningen viser at det kan stilles spørsmål ved sentrale forutsetninger for de negative konklusjonene i rapporten.