I to rapporter har to konsulentselskaper pekt på svært store problemer med karbonfangstløsningene som vi er i ferd med å utvikle i Norge. Men hvordan begrunner de sin skepsis, og hvor godt er det grunnlaget?