Forslaget til ny arkivlov vil radikalt endre måten offentlig sektor håndterer spørsmål om åpenhet og ansvarlighet på i generasjoner fremover.