Nye Veier AS utfordrer de tradisjonelle måtene å planlegge, prioritere og bygge veier på. Det kan gi gevinster for samfunnet, men også noen ulemper.