Hovedgrepet i utkastet til ny lov er mer fleksibilitet og større handlingsrom for den enkelte virksomhet. De skal stå friere til å utforme egen dokumentasjonsstrategi, underlagt færre obligatoriske krav til hva som dokumenteres.