At eksperter bør spille en rolle i politiske prosesser, enes de fleste om, også eksperter selv. Men hvor bevisste og strategiske ønsker vi at ekspertene selv skal være på denne innflytelsen?