I politiske dokumenter og taler blir begrepet «kunnskapsbasert» hyppig brukt. Sentrale spørsmål er da hvem som skaper denne kunnskapen, hvordan den blir tilgjengelig, og hvordan den brukes. Et stort forskningsprosjekt for snart 50 år siden kan gi noen ideer.