Statlige virksomheter er mest oppmerksomme på forbedring og effektivisering av eksisterende oppgaveløsning og ikke på å utvikle nye måter å løse dagens oppgaver på.