Silotenkning og manglende koordinering på tvers av offentlig og privat sektor er anerkjente svakheter ved et byråkratisk styringsregime. Disse svakhetene kan hindre Oslo kommune i å oppnå sine ambisiøse miljøpolitiske mål.