Den teknologiske utviklingen går så raskt at det ikke bare blir vanskeligere å planlegge, men det kan også være direkte galt.