Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-5)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Både byråkrater og miljøorganisasjoner har flere ganger utnyttet mulighetsvinduer for å skape gjennombrudd i klima- og miljøpolitikk. Men vil det skje igjen nå som klimaet mer enn noe trenger et gjennombrudd?

(side 6-9)
av Kristin Straumsheim Grønli
Sammendrag

Det blir ikke lønnsomt, sier samfunnsøkonomer om en rekke ulike investeringer og tiltak for klima og miljø. Flere aktører etterlyser mer profesjonell ydmykhet.

(side 10-13)
av Gøril Louise Andreassen
Sammendrag

Manglende samfunnsøkonomisk lønnsomhet er konklusjonen i en utredning om den norske regjeringens eventuelle satsing på karbonfangst. En kritisk gjennomgang av denne utredningen viser at det kan stilles spørsmål ved sentrale forutsetninger for de negative konklusjonene i rapporten.

(side 14-15)
av Arild Aspøy
Sammendrag

I to rapporter har to konsulentselskaper pekt på svært store problemer med karbonfangstløsningene som vi er i ferd med å utvikle i Norge. Men hvordan begrunner de sin skepsis, og hvor godt er det grunnlaget?

(side 16-19)
av Mads Dahl Gjefsen
Sammendrag

At eksperter bør spille en rolle i politiske prosesser, enes de fleste om, også eksperter selv. Men hvor bevisste og strategiske ønsker vi at ekspertene selv skal være på denne innflytelsen?

(side 20-23)
av Markus M. Bugge, Arne Martin Fevolden & Antje Klitkou
Sammendrag

Silotenkning og manglende koordinering på tvers av offentlig og privat sektor er anerkjente svakheter ved et byråkratisk styringsregime. Disse svakhetene kan hindre Oslo kommune i å oppnå sine ambisiøse miljøpolitiske mål.

Tidstegn
(side 24-27)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Den teknologiske utviklingen går så raskt at det ikke bare blir vanskeligere å planlegge, men det kan også være direkte galt.

(side 28-29)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Nettverk er noe man enten har eller får når man går til en toppstilling i byråkratiet. Noen ganger kan det være en ulempe. Men som oftest ikke.

(side 30-33)
av Mathilde Coraline Aarvold Bakke
Sammendrag

Kontinuerlige reformer og forandringer skader offentlige organisasjoner, og man finner ikke like negative holdninger til offentlige sykehus i USA som i Danmark.

(side 34-35)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

Det er kø i lobbyen utenfor maktens korridorer. Mange vil påvirke offentlige beslutninger. Den erfarne PR-rådgiveren Gunnar Mathisen deler kunnskap og triks i sin ferske bok om påvirkning av politikk og embetsverk.

Røde Tråder
(side 36-39)
av Espen Sjøvoll
Sammendrag

Forslaget til ny arkivlov vil radikalt endre måten offentlig sektor håndterer spørsmål om åpenhet og ansvarlighet på i generasjoner fremover.

(side 40-43)
av Herbjørn Andresen
Sammendrag

Hovedgrepet i utkastet til ny lov er mer fleksibilitet og større handlingsrom for den enkelte virksomhet. De skal stå friere til å utforme egen dokumentasjonsstrategi, underlagt færre obligatoriske krav til hva som dokumenteres.

Aktuelt
(side 44-45)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Blir det mer effektivitet i staten av omorganiseringer? Når to direktorater nå gjør store endringer, er det dette som er forventningen fra regjeringen.

(side 46-49)
av Morten Welde & Gro Holst Volden
Sammendrag

Nye Veier AS utfordrer de tradisjonelle måtene å planlegge, prioritere og bygge veier på. Det kan gi gevinster for samfunnet, men også noen ulemper.

(side 50-52)
av Janicke Weum, Endre Grøtnes, Helle Sekkesæter & Arvid Bro Thuestad
Sammendrag

Statlige virksomheter er mest oppmerksomme på forbedring og effektivisering av eksisterende oppgaveløsning og ikke på å utvikle nye måter å løse dagens oppgaver på.

Påtegninger
(side 54-57)
av Dag Wiese Schartum
Sammendrag

Forslaget til ny forvaltningslov gir ikke et godt nok grunnlag for en fremtidsrettet digital forvaltning. Det er mange gode innsikter i forslaget, men det mangler blant annet forslag til konkrete lovbestemmelser.

(side 58-60)
av Inger Johanne Sundby, Arne S. Dolven & Marika Kolbenstvedt
Sammendrag

I politiske dokumenter og taler blir begrepet «kunnskapsbasert» hyppig brukt. Sentrale spørsmål er da hvem som skaper denne kunnskapen, hvordan den blir tilgjengelig, og hvordan den brukes. Et stort forskningsprosjekt for snart 50 år siden kan gi noen ideer.

(side 61-64)
av Jon Anders Lone & Kjell Egil Værnor
Sammendrag

Tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige tjenester til kommunens innbyggere står sentralt innenfor oppvekstfeltet. Samtidig har det ofte vist seg vanskelig å lykkes med det tverrfaglige samarbeidet i praksis.

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, OsloMet - Storbyuniversitetet

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i sam­arbeid med Kommunal- og moderniserings­departementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens ­redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Artikler i tidsskriftet reguleres av bestemmelsene i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterært verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterært forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på www.nffo.no

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon