I intervjuet med Stat & Styring viser digitaliseringsminister Nikolai Astrup en klar vilje til å ta noen viktige grep innenfor de rammer han har fått.