De nye retningslinjene skal styrke departementenes rolle som faglig sekretariat for politisk ledelse. Men det er ikke noe nytt, sier mannen som har ledet arbeidet med retningslinjene.