Forvaltningsorganer gjør en rekke feil når de utsteder bøter til næringslivet (overtredelsesgebyr). Dette mener vi å kunne konstatere på bakgrunn av en gjennomgang av en rekke vedtak fra forskjellige forvaltningsorganer.