Et av de mest ambisiøse prosjektene i norsk forvaltning handler om å løse et stort gjenstridig problem: ungdommer som faller ut av utdanning og arbeid. Det unike samarbeidet mellom fem direktorater trues av det evige problemet med samarbeid på tvers.