Professor Kåre Hagen er lykkelig. Han har fått en drømmeoppgave som statsviter med økonomibakgrunn: Å stille diagnosen på en voksende velferdssektor.