De nye retningslinjene for forholdet mellom embetsverk og politisk ledelse i departementene er inspirert av danske regler. Men det er tydelige forskjeller som markerer forskjellige vurderinger av balansen mellom servilitet og lojalitet.