En fersk rapport om omstilling i departementene utfordrer måten departementene styrer sine sektorer på. Spørsmålet som stilles er «Gjør vi de riktige tingene?».