Norges nye digitaliseringsminister mener at samarbeid mellom offentlig og privat sektor er avgjørende for å tilby bedre og mer effektive offentlige tjenester. Og Norges store fortrinn kan bli en stor digital suksess.