Målene for styring av politiet er i dag uoversiktlige og vanskelig tilgjengelige. Det må prioriteres tydeligere, og målene må skapes i en dialog mellom lokalt og sentralt nivå. Et sentralt poeng er å motivere ansatte ved å inkludere dem i formuleringen av målene.