Prosjektbasert endring har gjort det vanskeligere å realisere store forbedringsgevinster når offentlig sektor har skullet innføre lean og kontinuerlig forbedring. Vil vi erfare det samme i andre forbedrings- og moderniseringstiltak?