Statsministerens kontor er viet overraskende lite plass i beskrivelser av statsforvaltningens utvikling. Men det har skjedd store endringer i SMK, endringer hvor den administrative ledelsen og den politiske ledelsen sammen har drevet fram bedre kvalitet og mer samordning i regjeringens arbeidsmåte.