Fokus på billigere drift, kvaliteten på kontrakten og samarbeidsformene er avgjørende for hvorvidt konkurranse fungerer godt når private overtar offentlige tjenester.