Det er et feilspor å tro at diskusjonen om framtidens departement og sentralforvaltning først og fremst handler om organisatoriske endringer, mener assisterende departementsråd Frede Hermansen i Forsvarsdepartementet.