Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-3)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

Sektorprinsippet, revirtenking og for mye oppmerksomhet til statsråden står i veien for omstilling i departementer og etater. – Gi Statsministerens kontor en sterkere rolle, foreslår Difi i ny rapport.

(side 4-5)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

En fersk rapport om omstilling i departementene utfordrer måten departementene styrer sine sektorer på. Spørsmålet som stilles er «Gjør vi de riktige tingene?».

(side 6-8)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

Det er et feilspor å tro at diskusjonen om framtidens departement og sentralforvaltning først og fremst handler om organisatoriske endringer, mener assisterende departementsråd Frede Hermansen i Forsvarsdepartementet.

(side 10-13)
av Tore Eriksen & Trond Fevolden
Sammendrag

Statsministerens kontor er viet overraskende lite plass i beskrivelser av statsforvaltningens utvikling. Men det har skjedd store endringer i SMK, endringer hvor den administrative ledelsen og den politiske ledelsen sammen har drevet fram bedre kvalitet og mer samordning i regjeringens arbeidsmåte.

(side 14-15)
av Arild Aspøy
Sammendrag

«Du som saksbehandler blir bedt om å «finne hjemmel» for ikke å offentliggjøre et dokument. Statsråden ønsker av bekvemmelighetshensyn ikke blest om saken. Hvilke dilemmaer kan denne saken reise?»

(side 16-18)
av Arild Aspøy
Sammendrag

De nye retningslinjene for forholdet mellom embetsverk og politisk ledelse i departementene er inspirert av danske regler. Men det er tydelige forskjeller som markerer forskjellige vurderinger av balansen mellom servilitet og lojalitet.

(side 19)
Sammendrag

De nye retningslinjene skal styrke departementenes rolle som faglig sekretariat for politisk ledelse. Men det er ikke noe nytt, sier mannen som har ledet arbeidet med retningslinjene.

Tidstegn
(side 20-21)
av Arild Aspøy
Sammendrag

En ny bok undersøker forskjellene mellom ledere i offentlige og private virksomheter. Forskjellene er ikke så store som man vil ha det til, men noen forskjeller fortjener mer oppmerksomhet enn de får.

(side 22-25)
av Mathilde Aarvold Bakke
Sammendrag

Flere ledere reduserer ikke effektiviteten til offentlige virksomheter. Og offentlige organisasjoner og ansatte blir ofte sett på som mindre effektive, men mer rettferdige.

Røde tråder
(side 26-30)
av Tellef Øgrim & Magne S. Otterdal
Sammendrag

Professor Kåre Hagen er lykkelig. Han har fått en drømmeoppgave som statsviter med økonomibakgrunn: Å stille diagnosen på en voksende velferdssektor.

(side 32-35)
av Arild Aspøy & Mathilde Aarvold Bakke
Sammendrag

Fokus på billigere drift, kvaliteten på kontrakten og samarbeidsformene er avgjørende for hvorvidt konkurranse fungerer godt når private overtar offentlige tjenester.

Aktuelt
(side 36-38)
av Arild Haraldsen
Sammendrag

Norges nye digitaliseringsminister mener at samarbeid mellom offentlig og privat sektor er avgjørende for å tilby bedre og mer effektive offentlige tjenester. Og Norges store fortrinn kan bli en stor digital suksess.

(side 39)
av Arild Haraldsen
Sammendrag

I intervjuet med Stat & Styring viser digitaliseringsminister Nikolai Astrup en klar vilje til å ta noen viktige grep innenfor de rammer han har fått.

(side 40-43)
av Marte Daae-Qvale Holmemo
Sammendrag

Prosjektbasert endring har gjort det vanskeligere å realisere store forbedringsgevinster når offentlig sektor har skullet innføre lean og kontinuerlig forbedring. Vil vi erfare det samme i andre forbedrings- og moderniseringstiltak?

(side 44-47)
av Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Silje Tellmann & Kari-Elisabeth Vambeseth Skogen
Sammendrag

Politiske beslutninger forventes å være basert på kunnskap. Og denne kunnskapen er det forvaltningen som har jobben med å innhente. Men holder det å spørre en kollega når man skal skaffe seg oversikt over kunnskapen på området man jobber med?

(side 48-49)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Et av de mest ambisiøse prosjektene i norsk forvaltning handler om å løse et stort gjenstridig problem: ungdommer som faller ut av utdanning og arbeid. Det unike samarbeidet mellom fem direktorater trues av det evige problemet med samarbeid på tvers.

Påtegninger
(side 50-53)
av Knut Fosli
Sammendrag

Målene for styring av politiet er i dag uoversiktlige og vanskelig tilgjengelige. Det må prioriteres tydeligere, og målene må skapes i en dialog mellom lokalt og sentralt nivå. Et sentralt poeng er å motivere ansatte ved å inkludere dem i formuleringen av målene.

(side 54-57)
av Kari Østerud
Sammendrag

Kun fire av ti 65-åringer står i lønnet arbeid, selv om befolkningen blir stadig eldre og friskere. Det lønner seg for samfunnet, staten, arbeidsgiverne og den enkelte at flest mulig jobber lengst mulig.

(side 58-63)
av Trygve Harlem Losnedahl, Kristian Brandt & Gaute Larsen Melås
Sammendrag

Forvaltningsorganer gjør en rekke feil når de utsteder bøter til næringslivet (overtredelsesgebyr). Dette mener vi å kunne konstatere på bakgrunn av en gjennomgang av en rekke vedtak fra forskjellige forvaltningsorganer.

(side 63)

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, OsloMet - Storbyuniversitetet

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i sam­arbeid med Kommunal- og moderniserings­departementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens ­redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Artikler i tidsskriftet reguleres av bestemmelsene i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterært verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterært forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på www.nffo.no

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon