Nå er det så mye fokus på innovasjon og reform i offentlig sektor at forskere har begynt å advare.