Noen av landets fremste forvaltningsforskere går løs på en godt etablert tese om hva som kjennetegner utviklingen av regjeringsapparatet.