Undersøkelse viser økt antall sitater fra økonomiske publikasjoner i offentlige utvalg og en dobling av antallet økonomer som deltar i dem.