Offentlighetslover skal gi større åpenhet, og dermed føre til demokratisk kontroll og ansvarlighet i forvaltningen. Men fungerer de slik i virkeligheten? Vi har gjort en systematisk undersøkelse av norsk og internasjonal forskning.