Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-7)
av Kristin S. Grønli
Sammendrag

Nå er det så mye fokus på innovasjon og reform i offentlig sektor at forskere har begynt å advare.

(side 8-10)
av Jesper W. Simonsen
Sammendrag

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor våren 2020. Det verste som kan skje er at denne meldingen bare blir en samling gode eksempler og en oppfordring til å tenke nytt og dristig.

(side 11-15)
av Gard Ringen Høibjerg
Sammendrag

Statens rolle som tilrettelegger for innovasjon begrenses av dens rolle som myndighet. Initiativ til nyskaping kan hemmes av nye regler som kan være vanskelige for kommunene å implementere.

(side 16-20)
Sammendrag

Innovasjon er konsulentselskapenes og tenketankenes hjemmebane. De elsker å komme med forslag til nye måter å gjøre ting på. Og de tenker veldig stort.

Tidstegn
(side 22-25)
av Mathilde Aarvold Bakke
Sammendrag

Undersøkelse viser økt antall sitater fra økonomiske publikasjoner i offentlige utvalg og en dobling av antallet økonomer som deltar i dem.

(side 26-27)
av Dag Solumsmoen
Sammendrag

I en ny bok reises spørsmålet om en mye brukt teori omkring utviklingen av departementene. En av bokens konklusjoner er overraskende, mener artikkelforfatteren.

(side 28-31)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Noen av landets fremste forvaltningsforskere går løs på en godt etablert tese om hva som kjennetegner utviklingen av regjeringsapparatet.

(side 32-33)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Det har vært en veritabel flom av direktørutnevninger de siste månedene, og lederne av de store etatene er blant de best betalte embetsmennene vi har. Og så har en av de mest innflytelsesrike embetsmennene de siste tiårene fått en ny jobb.

Røde tråder
(side 34-37)
av Tellef Øgrim & Svein-Thore Gran
Sammendrag

Selv om myndighets-representanter priser Norges prestasjoner i offentlighet og innsyn som best i verden fortsetter det å komme granskninger som viser alvorlige glipptak og avslører at både vilje, trening og kompetanse har store svakheter.

(side 38-41)
av Aslak Bonde
Sammendrag

Byråkrater har i mer enn 150 år vært skeptiske til kravene om offentlighet. De som kjemper imot kalender-offentlighet og tar lett på kravet om mer-offentlighet, ivaretar derfor bare sin historiske bremserolle.

(side 42-46)
av Arild Aspøy & Mathilde Aarvold Bakke
Sammendrag

Offentlighetslover skal gi større åpenhet, og dermed føre til demokratisk kontroll og ansvarlighet i forvaltningen. Men fungerer de slik i virkeligheten? Vi har gjort en systematisk undersøkelse av norsk og internasjonal forskning.

Påtegninger
(side 48-51)
av Cecilie Aagestad
Sammendrag

Velferdsstatens frontlinjearbeidere er blant de yrkesgruppene som er mest utsatt fra trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Men det er ikke oppmerksomhet fra sjefen.

(side 52-55)
av Vivi Lassen
Sammendrag

Nærpolitireformen innebærer mye nytt på én gang; ny organisering, nye arbeidsformer, nye verktøy, ny ledelse. Det må gå ut over noe når så mye nytt kommer samtidig. Det vil ta tid før vi kan se positive resultater, mener artikkelforfatteren.

(side 56-59)
av Øystein Blymke
Sammendrag

Den nye personvernkommisjonen må vise tillit til at fagfolkene i forvaltningen kan bruke personvernopplysninger på en fornuftig måte. Men det er mye som tyder på at samfunnsnytten ikke vil bli tillagt stor nok vekt i kommisjonen.

(side 60-63)
av Christine Marcussen
Sammendrag

Bidrar offentlige anskaffelser til samfunnsendringer? Eller er det andre tiltak som er bedre egnet til å oppnå de målsettinger som leverandører er pliktig til å bidra til. Tiltak som er både mer tradisjonelle og strengere.

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, OsloMet - Storbyuniversitetet

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i sam­arbeid med Kommunal- og moderniserings­departementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens ­redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Artikler i tidsskriftet reguleres av bestemmelsene i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterært verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterært forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på www.nffo.no

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon