Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Arild Aspøy
Toppsaken
(side 2-7)
av Arild Aspøy & Mathilde Aarvold Bakke
Sammendrag

Konkurranse er bra for offentlige tjenester, på noen områder og på noen betingelser. Spesielt for utgiftene er konkurranse bra. Men ikke for arbeidsmiljøet. Det viser vår systematiske undersøkelse av 29 forskningsrapporter.

(side 9-15)
av Kristin S. Grønli
Sammendrag

Budsjetter sprenges, selskaper henter ut store profitter, arbeidsforhold er lovstridige og tjenester blir ikke levert. Det er mye som kan gå galt når det offentlige setter ut tjenester til private.

Tidstegn
(side 16-17)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Fem nye ekspedisjonssjefer er kommet inn i departementene de siste månedene. De har erfaring både med kommunikasjonskontroll og brennevinspriser.

(side 18-20)
av Arild Aspøy
Sammendrag

Tjenestemenn i fronten av de offentlige tjenestene bestemmer stadig mer. Deres motivasjon for å gjøre en god jobb blir forsterket av å ha innflytelse. Men den blir også svekket av negativ informasjon.

Røde tråder
(side 22-25)
av Morten Bøås
Sammendrag

Det trengs en global dugnad for å håndtere en flyktningkrise som er kommet ut av kontroll. Vi må investere kraftigere både politisk og økonomisk i vertsland og spesielt i lokale vertssamfunn.

(side 26-27)
av Frode Forfang
Sammendrag

Man skal være ganske optimistisk for å tro at Europa klarer å skape en flyktning- og migrasjonspolitikk som kan skape ro på eget kontinent. Til det er motsetningene for sterke og kompleksiteten i utfordringene for store. Men det er mulig å håndtere situasjonen bedre enn i dag.

(side 28-30)
av Eva Charlotte Mysen
Sammendrag

Innvandring og integrering er en gjenganger i nasjonale valgkamper i flere europeiske land, og synliggjør dype skillelinjer blant folk og mellom politiske partier. Spørsmålene har også ført til at flere medlemsland har havnet i konflikt med EU.

(side 32-35)
av Arild Aspøy
Sammendrag

De siste to årene har det kommet flere radikale forslag for å omorganisere asylsøker-systemet. Kildene til de viktigste forslagene er ikke å finne i høyreradikale partier, slik mange ser ut til å tro.

Aktuelt
(side 36-39)
av Agnar Kaarbø
Sammendrag

– Vi arbeider for samfunnet, ikke vårt eget departement, er beskjeden departementsråd Tom Rådahl gir nye ansatte i Klima- og miljødepartementet. Han mener kontinuerlig omstilling er bra, men synes debatten om avbyråkratisering er for enkel.

(side 40-43)
av Tellef Øgrim
Sammendrag

I et storstilt forsøk på å finstemme offentlig virksomhet slik at den i størst mulig grad tjener brukerne, anbefaler den svenske «Tillitsdelegationen» en omfattende kursendring.

(side 44-47)
av Andreas Ulfsten & Jon Iden
Sammendrag

Robotisering av rutinemessig arbeid i norske kommuner har et stort potensiale for å effektivesere driften og spare kostnader. Men det er et stort hinder at løsningene er helt ulike fra kommune til kommune.

(side 48-51)
av Bendik Bygstad, Gjermund Lanestedt & Jon Iden
Sammendrag

Ledere for de mest digitalt modne virksomhetene har ideer som klart avviker fra det som preger den offentlige debatten, og utfordrer flere utbredte forestillinger om ledelse.

(side 52-55)
av Tina Juul Rasmussen
Sammendrag

Den danske regjeringen har presentert sitt forslag til en mer samordnet offentlig sektor, som skal rulles ut i seks delreformer.

Påtegninger
(side 56-59)
av Ida Børresen
Sammendrag

Etter byggeskandalen er det gjort endringer i Stortingets forretningsorden. Disse endringene er en klar forbedring, men er ikke blitt så bra som de kunne ha vært, hvis ansvaret var blitt formalisert tydeligere.

(side 60-63)
av Cecilie Aagestad & Jon Anders Lone
Sammendrag

Sykefraværet kan reduseres betydelig hvis man endrer tre faktorer i arbeidsmiljøet. Ledelsens rolle i disse endringene kommer tydelig fram i flere nye studier av disse komplekse problemene.

Ansvarlig redaktør

Arild Aspøy

arild@statogstyring.no

Tlf: 9053 5292

Redaksjonsråd

Eivor Bremer Nebben, Direktoratet for forvaltning og IKT

Petter Skarheim, Kunnskapsdepartementet

Carlo Thomsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristoffer Kolltveit, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Wibecke Høgsveen, Direktoratet for økonomistyring

Kontakt redaksjonen:

redaksjonen@statogstyring.no

Twitter: @StatogStyring

facebook.com/statogstyring

www.statogstyring.no

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i sam­arbeid med Kommunal- og moderniserings­departementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Vi mottar gjerne artikler fra fagpersoner og andre skribenter. Honorar etter avtale.

Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens ­redaktørplakat som kan leses på www.fagpressen.no

Artikler i tidsskriftet reguleres av bestemmelsene i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterært verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterært forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på www.nffo.no

Artikler i tidsskriftet blir lagret og gjort tilgjengelig på www.idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrift.

Postadresse:

Stat & Styring

Universitetsforlaget

Postboks 508 Sentrum

0105 Oslo

ISSN Online: 0809-750X

ISSN Print: 0803-0103

Utgiver: Universitetsforlaget

Abonnement kan bestilles på telefon 2414 7500

eller e-post: journals@universitetsforlaget.no

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon