Mange problemer krysser etablerte organisasjonsgrenser. Slike problemer er enkle å identifisere på ulike politikkområder, men ofte svært krevende å løse. I en tid med større forventninger til både effektivisering og problemløsning vil økt bevissthet på styring av grensekryssende problemer bli viktigere. Tettere integrasjon av styringstypene sektorstyring, etatsstyring og virksomhetsstyring kan derfor få økt betydning.