Byråkratier pleier å utforske bare en liten, ganske forutsigbar mengde løsninger. I stedet bør de engasjere seg i eksperimentell praksis.