Robuste måter å evaluere tiltak gjennom eksperimentelt design er fortsatt populært i evaluering av offentlig politikk over hele verden. Fokuset på det som fungerer har oppstått parallelt med en interesse for hvordan det fungerer – eller ikke fungerer.