De siste årene har vi sett mange eksempler på at uheldige måle-regimer kan gi usunne utslag i styring og ledelse. Konklusjonen har ofte vært at vi må redusere antall mål og indikatorer og velge mellom tillit og kontroll. Men burde vi ikke heller diskutere kunnskapsgrunnlaget for god styring og ledelse?