Kan etterspørselen etter talepunktskompetanse true fagligheten i forvaltningen? Det er en mulig konsekvens av ønsket om å gjøre statsråden god ved hjelp av effektive talepunkter. Forvaltningens kommunikasjon kan bli unyansert og forkludre skillet mellom politikerprat og myndighetenes offentlige budskap.