Det brukes 44 milliarder kroner på tilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Kunnskapen om effekten av tilskuddene er små. Disse pengestrømmene må inn i mer systematiske eksperimenter.