Flere land øker fokuset på nyskaping og omstilling i offentlig sektor. I Finland har statsministerens kontor en egen enhet for eksperimentering.