Regjeringen fortsetter sitt heseblesende reformtempo, med stadig nye og store reformer. Men hva kan man lære fra tidligere tabber? Noen sentrale lærepunkter glemmes ofte, blant annet at omorganiseringer sjeldent er effektive, og at ambisjonene bør begrenses.